archivecryptocurrency

bitcoin
Tech

ทำไมเราไม่ควรเลือกลงทุนกับเรื่องร้อนๆ อย่าง Bitcoin?

ถ้าซื้อ Bitcoin ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้วป่านนี้เราคงรวยไปแล้ว ทำไมเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้หละ ใจเย็นๆ คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดจะทำการลงทุนตอนนี้