archivecrowdfunding

lucnt
Tech

Lucnt สิ่งที่ทำให้รถจักรยานมีไฟเบรกกับเขาซะที

Lucnt จะทำให้ปัญหาเรื่องการใช้รถ จักรยาน ในเวลากลางคืนหมดไป หลายครั้งที่การปั่นจักรยานจะถูกจำกัดให้ใช้ในเวลากลางวัน แต่นั่นจะกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว
กระจกไฮเทค ยิ้มสู้
GadgetStartup

ยิ้มสู้ เท่านั้นถึงจะทำให้กระจกไฮเทครุ่นนี้ทำงาน

หากคุณรู้ลึกถึงที่มาของสตาร์ทอัพรายนี้ ที่ทำการออกแบบกระจกไฮเทคที่จะทำงานก็ต่อเมื่อคนที่ยืนอยู่หน้ากระจก ยิ้มสู้ เท่านั้น มันถึงจะทำงาน