archiveAR

art.com
Tech

Art.com ให้คุณลองวางงานศิลป์ในห้องก่อนตัดสินใจซื้อ

หากคุณเป็นคนชอบงานศิลปะ ชอบซื้อรูปภาพมาประดับห้อง Art.com จะช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AR เพื่อลองวางงานศิลป์เหล่านั้นไว้บนผนังห้องของคุณก่อนตัดสินใจซื้อได้
ai in your life
AI

10 เรื่องเกี่ยวกับ AI ที่ Gartner อยากบอกให้เรารู้

ข้อมูลเรื่อง AI หลั่งไหลมาจากทิศทางต่างๆ มากมาย นี่ก็เป็นข้อมูลจากอีกสำนักหนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับโลก เขามาบอกว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรบ้าง