Digital TransformationTrend

ออนดีมานด์ เทคโนโลยีสร้างความได้เปรียบให้ค้าปลีก (ตอนที่ 2)

ออนดีมานด์ 02

Sephora คืออีกธุรกิจหนึ่งที่เลือกสร้างนวัตกรรมนี้มาใช้ ด้วยการเลือกเทคโนโลยี ออนดีมานด์ เข้ามาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถกระโดดข้ามปัญหาที่มักจะเจอที่หน้าร้านไปได้ บริษัทเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศส ได้ผนวกรวมทีมการตลาดทั้งทางดิจิทัลและช่องทางดั้งเดิมเข้าด้วยกันภายใต้การนำทีมของหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของบริษัท ซึ่งเหมือนเป็นการส่งสัญญาณภายในองค์กรว่าต่อจากนี้ดิจิทัลเป็นช่องทางที่สำคัญกับองค์กรจริงๆ

คลาวด์ ออนดีมานด์ ช่วย SME สู้กับองค์กรใหญ่ได้

SME ส่วนใหญ่นั้นมีงบประมาณในการปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นดิจิทัลจำกัด แต่บนงบที่จำกัดนั้นมักจะได้อะไรที่มากกว่าคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่ ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจที่คล่องตัวและมีตัวผลิตภัณฑ์ในการดูแลที่เรียบง่าย บวกด้วยเรื่องของจำนวนพนักงานที่น้อยกว่า และมีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ ทำให้ธุรกิจ SME ยุคใหม่นั้นสามารถมองหารูปแบบการทำธุรกิจที่ทำได้รวดเร็วกว่าบนต้นทุนที่ต่ำมากกว่าคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจมาก่อน

ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะธุรกิจต้องการความเร็วแต่ไม่อยากมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจค้าปลีกขนาด SME มักมองหาบริการในแบบคลาวด์สำหรับการใช้งานตามต้องการ เทคโนโลยีแบบกระจายอย่างคลาวด์เข้ามาลดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เคยมีเหนือธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดเล็ก เป็นยุคที่เทคโนโลยีในระดับองค์กรพร้อมให้ทุกคนจับต้องได้

คลาวด์นั้นเกิดมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเกิดใหม่หรือที่เปิดอยู่ก่อนแล้วให้สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง การมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลช่วยให้การจัดการเป็นไปได้ง่ายขึ้น และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อนำเสนอข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคลได้

ธุรกิจเชิงรุกเกิดขึ้นได้จริง เมื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล

การเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจค้าปลีกที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางจะกลายเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะง่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การทำธุรกิจนั้นได้รับการพัฒนาตลอดเวลา นวัตกรรมใหม่อย่างการเรียนรู้การทำงานด้วยตัวเอง, ปัญญาประดิษฐ์ และ IoT นั้นจะเข้ามาเร่งกระบวนการเหล่านี้ในฐานะของกลยุทธในการทำให้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลนั้นกลายเป็นจริงมากขึ้น

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจสอบทางชีวภาพ เช่น การตรวจสอบและจดจำเสียงและใบหน้า จะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการระบุตัวตนและทำธุรกรรมให้ธุรกิจค้าปลีก มากกว่านั้นระบบเหล่านี้ยังจะใช้ในการระบุตัวตนและรับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและกลายเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลได้ด้วย

แม้ว่าบางคนจะกลัวเทคโนโลยีนี้ แต่ในความเป็นจริงเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตปลอดภัยยิ่งขึ้น จากการที่สามารถระบุตัวตนของแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ธุรกิจกลุ่มนี้จะสามรถได้ประโยชน์จากโลกของดิจิทัล

ในโลกของเศรษฐกิจยุคใหม่หลายธุรกิจนั้นต้องถูกกดดันอย่างรุนแรง ในฐานะของ SME ที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือลดความเสี่ยงก็ต้องทำให้ขั้นตอนในการทำธุรกิจนั้นมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีเทคนิคที่หลากหลายในการต่อสู่กับคู่แข่ง

บทความอ้างอิง Digitalist Magazine: https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2017/10/30/leveling-competitive-landscape-in-retail-with-on-demand-technology-05465253

Leave a Response