e-ServiceNews

ดาวน์โหลด แผ่นพับที่ระลึก 3 รูปแบบ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

แผ่นพับที่ระลึก

แผ่นพับที่ระลึก จัดทำแล้วเสร็จ 3 รูปแบบเพื่อแจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

แผ่นพับที่ระลึก แบบที่ 1 ฉบับภาษาไทย

มีเนื้อหา 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/74358

 

แผ่นพับที่ระลึกแบบที่ 2 ฉบับภาษาอังกฤษ

ยึดเนื้อหาจากฉบับภาษาไทย ฉบับแจกคณะทูตานุทูต และชาวต่างชาติ

ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ

https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/74360

 

แผ่นพับที่ระลึกแบบที่ 3 มี เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ

ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ดาวน์โหลดฉบับพระราชประวัติ

https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/74362

 

ทั้ง 3 แบบ ต้องใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม

  • ซอฟต์แวร์ชื่อ Zappar เพื่อสแกนสัญลักษณ์บนแผ่นพับในการเข้าชมข้อมูล อาทิ วีดิทัศน์สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ
  • ซอฟต์แวร์ชื่อ ARZIO เพื่อสแกนแผ่นพับที่ระลึก ในการรับชมภาพ พร้อมเสียงประกอบ รวมทั้งภาพพระเมรุมาศแบบ 3 มิติ

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม และ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอบคุณ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ สำหรับการอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บ https://oer.learn.in.th ให้พวกเราได้ดาวน์โหลดกัน

Leave a Response